Mục đích hội thảo

Cung cấp một hệ thống lý luận nền tảng, cũng như một bộ công cụ và phương pháp để giúp những người tham dự biết cách xây dựng
“High-Trust Culture” (văn hóa đáng tin) và “Trusted Brands” (thương hiệu uy tín) cho chính mình, cho tổ chức, và cho cả xã hội mà mình đang sống.

Ngôn ngữ hội thảo
Ngôn ngữ hội thảo

Anh-Việt và Việt-Anh
(có phiên dịch cabin trực tiếp qua tai nghe cá nhân)

Diễn giả Stephen M.R.CoVey

The World Renowned Speaker / Diễn giả Quốc tế:

Stephen M. R. Covey

The World Leading Expert on Culture Building & Brand Building
Chuyên gia hàng đầu thế giới về Kiến tạo văn hóa & Xây dựng thương hiệu

Author of “The Speed of Trust” Book & Father of “The Speed of Trust” Method.
Tác giả sách “Tốc độ của Niềm tin” và là Cha đẻ của Phương pháp Kiến tạo văn hóa
và Xây dựng Thương hiệu bằng “Tốc độ của Niềm tin”. Hiện phương pháp nổi tiếng
này đang được áp dụng rộng rãi tại hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

LỊCH TRÌNH HỘI THẢO

08:30 - 09:00 : Đón khách và Giao lưu
09:00 - 09:05 : Khai mạc Hội thảo
09:05 - 10:30 : Diễn giả trình bày
10:30 - 11:00 : Giải lao & Kết nối
11:00 - 12:00 : Diễn giả trình bày
12:00 - 12:05 : Kết thúc Hội thảo

MỨC PHÍ THAM DỰ

Mức phí chính thức:
250 USD/người

Mức phí ưu đãi:
200 USD/người
(khi chuyển phí trước ngày 02/06/2018)

(*) Mức phí chưa bao gồm 10% VAT

KIẾN TẠO VĂN HÓA VÀ
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BẰNG “SPEED OF TRUST”

leading-at-the-speed-of-trust

Bất kỳ doanh nhân nào cũng mong muốn khơi dậy lòng tin trong toàn đội ngũ của mình, cũng muốn xây dựng được một thương hiệu (nhãn hiệu thương mại) cho doanh nghiệp và cho sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, nếu như hiểu rằng “thương hiệu” là “cái hiệu được thương” thì cũng đồng nghĩa với việc xây dựng thương hiệu là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Bởi lẽ, muốn có cái “hiệu” (nổi tiếng) thì không khó, nhưng để cái “hiệu” đó được “thương” (uy tín) là điều không hề dễ dàng.

Và “Tốc độ của niềm tin” (Speed of Trust) là một trong số những cuốn sách hay nhất, cũng là một trong những phương pháp hay nhất về cách thức xây dựng thương hiệu doanh nghiệp mà tôi từng biết.

Phương pháp này chỉ ra rằng, muốn có thương hiệu uy tín (Trusted Brands) thì cần phải có một tổ chức đáng tin (Trusted Organization / High-Trust Culture Organization); muốn có một tổ chức đáng tin thì cần phải có đội ngũ đáng tin (Trusted Team); muốn có đội ngũ đáng tin thì cần phải có con người đáng tin (Trusted People).

Khi một người muốn được tin cậy bởi người khác (Trusted by Others) thì trước hết người đó phải có “tự trọng / sự đáng tin từ bên trong” (Self-Trust). Nếu tự mình thấy mình không đáng tin thì sẽ không bao giờ có được sự tin cậy của người khác. Ngược lại, khi mình thực sự có “Self-Trust” (có thiện căn và đức tin, có lương tri và phẩm giá ở bên trong con người mình) thì mặc nhiên mình sẽ nhận được sự tin cậy của người khác.

Như vậy, một thương hiệu uy tín (Trusted Brands) sẽ là hệ quả của những con người đáng tin (Trusted People), đội ngũ đáng tin (Trusted Team), văn hóa đáng tin (High-Trust Culture) và tổ chức đáng tin (Trusted Organization). Nói cách khác, hành trình từ “Tự trọng cá nhân” (Self-Trust) đến “Văn hóa đáng tin" (High-Trust Culture) và từ “Văn hóa đáng tin" (High-Trust Culture) đến “Thương hiệu tổ chức” (Trusted Brands) cũng chính là cách thức xây dựng thương hiệu hay nhất, hiệu quả nhất và bền vững nhất đối với mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia.

Với phương cách độc đáo này, xây dựng thương hiệu không chỉ là công việc của bộ phận Marketing hay công việc của Ban lãnh đạo Công ty như lâu nay, mà đó còn là trách nhiệm thực sự của mỗi thành viên trong toàn tổ chức. Nói cách khác, mỗi nhân viên đều là người xây dựng thương hiệu công ty.

Giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không phải là “cái hiệu” mà là “cái hiệu được thương” (thương hiệu); Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp không phải là con người, mà là con người đáng tin. Và “đáng tin” không chỉ là “thương hiệu”, là “tài sản”, là “văn hóa” (văn hóa cá nhân, văn hóa tổ chức, văn hóa xã hội...), mà còn là “doanh thu”, là “chi phí” của doanh nghiệp. Bởi lẽ, khi có thương hiệu mạnh thì doanh thu sẽ tăng, chi phí sẽ giảm và hệ quả là lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ tăng nhanh và tăng bền vững.

GIẢN TƯ TRUNG
Tác giả sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”
Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo Dục IRED

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lưu ý: (*) là những thông tin bắt buộc

Captcha